04 ottobre 2007

Jo no kognòs FRADI

Grazie a Pauli, o ai cjatât chest biel video dai Jo no kognòs, grup furlan che mi plâs un casin.
Cualchidun al à dit che chest blog al è deventât un jukebox, ma a mi la musiche fate di chest grup mi conferme la vivarositât dal panorame musicâl in lenghe furlane.


Par viodi un altri video, fracait achì (Forsit)

Nessun commento: