27 agosto 2008

Ator ator dal Tor

Dal Tor gnûf di Maian si à tant fevelât, let e scrit, ancje su chest blog.
Cumò o lassi fevelâ lis imagjins che mi somee la maniere miôr par fâ viodi ce che al nassarà parsore dal tor di cumò.

Nessun commento: